Ukraiński kryzys uchodźczy. Jak reagować i wzmacniać społeczeństwo poprzez wolontariat? Jaka powinna być rola samorządów?

Miasto Gdańsk jako Europejska Stolica Wolontariatu 2022 oraz Europejskie Centrum Wolontariatu zapraszają do udziału w spotkaniu:

Ukraiński kryzys uchodźczy. Jak reagować i wzmacniać społeczeństwo poprzez wolontariat? Jaka powinna być rola samorządów?

7 czerwca, godz. 14.00-17.00

Wydarzenie on-line w języku angielskim

Jaka powinna być rola samorządów i wolontariuszy w organizacji wolontariatu kryzysowego wobec wydarzeń i konsekwencji wojny w Ukrainie? Zaprosiliśmy sześć europejskich miast: Berlin, Padwę, Koszyce, Braszów, Lublin oraz Gdańsk, aby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Do rozmowy zapraszamy również przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i mieszkanki.

Program spotkania:

14.00 – 14.15 Welcome

Gabriella Civico, CEV Director & Monika Chabior, Deputy Mayor of Gdansk

14.15 – 14.30 Friedemann Walther, Senate Chancellery Berlin, EVCapital 2021
14.30 – 14.45 Maria Maślak, Deputy Director of the Social Development Department, City of Gdansk
14.45 – 15.00 Roman Dohovic, Plenipotentiary for humanitarian aid to refugees from Ukraine & Miroslav Sambor, Communications Department, City of Kosice, EVCapital 2019
15.00 – 15.15 Ilaria Ferraro, Projects and Training Manager, Volunteer Centre of Padova and Rovigo, EVCapital 2020
15.15 – 15.30 Flavia Boghiu, Deputy Mayor of Brașov
15.30 – 15.45 Anna Szadkowska-Ciężka, Deputy Director of the Participation Office, City of Lublin
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 16.45 Open floor discussion & Invitation to submit best practices for publication
16.45 – 17.00 Conclusion and Thank you

Link do rejestracji: shorturl.at/fpBS1

Link do wydarzenia zostanie przesłany mailowo po zarejestrowaniu do udziału w wydarzeniu.

 

Gdansk the European Volunteering Capital 2022 and Centre for European Voluteering we would like to invite you participate in on-line meeting:

Ukraine Refugee crisis

Response and Resilience through volunteering. What role for Municipalities?

June 7th, 14.00 – 17.00 CET

On-line event in English

We will explore the role of municipalities and volunteers in crisis volunteering in relation to the consequences of the war in Ukraine.

We have invited six European Cities: Berlin, Padova, Kosice, Brașov, Lublin and Gdansk to share their experience. We invite also members of municipalities, NGOs and civil society.

Meeting agenda:

14.00 – 14.15 Welcome

Gabriella Civico, CEV Director & Monika Chabior, Deputy Mayor of Gdansk

14.15 – 14.30 Friedemann Walther, Senate Chancellery Berlin, EVCapital 2021
14.30 – 14.45 Maria Maślak, Deputy Director of the Social Development Department, City of Gdansk
14.45 – 15.00 Roman Dohovic, Plenipotentiary for humanitarian aid to refugees from Ukraine & Miroslav Sambor, Communications Department, City of Kosice, EVCapital 2019
15.00 – 15.15 Ilaria Ferraro, Projects and Training Manager, Volunteer Centre of Padova and Rovigo, EVCapital 2020
15.15 – 15.30 Flavia Boghiu, Deputy Mayor of Brașov
15.30 – 15.45 Anna Szadkowska-Ciężka, Deputy Director of the Participation Office, City of Lublin
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 16.45 Open floor discussion & Invitation to submit best practices for publication
16.45 – 17.00 Conclusion and Thank you

Link for registration: shorturl.at/fpBS1

The link to the event will be send in a separate e-mail.

Wyniki konkursu na Lokalne Centra Wolontariatu

Rozstrzygnięto konkurs na Lokalne Centra Wolontariatu w Gdańsku w ramach Europejskiej  Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022

Od 1 kwietnia do 6 maja trwał konkurs na prowadzenie Lokalnych Centrów Wolontariatu w dzielnicach Gdańska.  Lokalne Centra Wolontariatu to miejsca, w których przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami, organizowane będą działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności, dające możliwość włączenia się społeczności w różnorodne działania.

Liderzy Lokalnych Centrów Wolontariatu będą pełnić dyżury, podczas których dostępni będą dla mieszkańców dzielnic oraz będą mogli animować wydarzenia społeczne.

Dla wielu dzielnic Gdańska będzie to pierwsze tego typu miejsce. Nowe Lokalne Centra Wolontariatu powstaną w różnych dzielnicach Gdańska: Osowa, Przymorze, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska, Siedlce, Dolne Miasto, Śródmieście, Piecki – Migowo.

17 maja odbędzie się szkolenie dla przyszłych liderów LCW w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Szczegóły spotkania  zostaną przekazane bezpośrednio zwycięzcom konkursu.

Poniżej lista zwycięskich wniosków:

WYNIKI KONKURSU

 

Wspólnie z Fundacją RC zapraszamy na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej

Wspólnie z Fundacją RC zapraszamy na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej. Wydarzenie jest częścią programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

W sobotę 21 maja br. w godzinach 10:00-21:00 na dziedzińcu Fundacji RC przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku po raz drugi spotkają się animatorki i animatorzy społeczni z całego Pomorza. Tym razem tematem przewodnim jest człowiek i jego rola w animacji społecznej. Poruszona zostanie kwestia wyzwań, w których obliczu staje animator właśnie jako człowiek. Przyjrzymy się, jak budowane są więzi z odbiorcami, poznamy przykłady zaangażowania oddolnego oraz ich wpływ na zmianę społeczną.

Wybór takiego tematu jest nieprzypadkowy. Został on wypracowany podczas wielu konsultacji z animatorkami i animatorami społecznymi w ramach grup roboczych. Człowiek jest bowiem podstawą, na której opiera się koncepcja animacji społecznej. Zarówno pod kątem człowieka jako odbiorcy działań, ale także człowieka jako tego, który te działania inicjuje.” – wyjaśnia Małgorzata Sokołowska, koordynatorka projektu Pomorska Animacja Społeczna 2.0 przy Fundacji RC. – “Jak nigdy przedtem ostatnie lata pokazały, jak bardzo animatorzy społeczni muszą szybko i sprawnie reagować na potrzeby społeczności. Podczas forum poznamy ich zmagania i trudy, ale przede wszystkim sukcesy w kontekście prowadzonych inicjatyw.”

Co w programie?

Organizatorzy zaplanowali panele dyskusyjne, przykłady działań oraz warsztaty. Bardzo ważną wytyczną budowania programu wydarzenia było zostawienie przestrzeni na interakcje w formie networkingu i integracji. Co zatem spotka uczestników II Pomorskiego Forum Animacji Społecznej?

 1. Panele dyskusyjne
 • Animacja w czasach kryzysu – czy animacja może mieć realny wpływ na zmianę społeczną? Paneliści przedstawią różne inicjatywy przeprowadzone w mieście oraz na wsi i na ich przykładzie omówią rolę animacji społecznej wobec napływu nowych mieszkańców ze wschodu.
 • Współpraca pomiędzy NGO a środowiskiem biznesowym w kontekście animacji społecznej? Zaproszeni przedstawiciele biznesu opowiedzą, w jaki sposób wspierają animatorów społecznych, jak również spróbują odpowiedzieć na pytania czy przypadkiem sami nie stają się animatorami. Podjęty zostanie także temat CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu) i na przykładzie konkretnych inicjatyw paneliści przedstawią różne modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Przykłady działań oraz inicjatyw wychodzących do ludzi w różnych kontekstach. Z prezentacjami wystąpią:
 • Dom Sąsiedzki Alternatywy 5 z Sopotu
 • Stowarzyszenie 180 stopni z Gdańska
 • Spółdzielnia Socjalna Zeroban z Gdańska
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych/Akumulator Społeczny)
 • Animatorki społeczne z Wyspy Sobieszewskiej, z Pucka i z Porębia
 1. Warsztaty kreatywne oraz edukacyjne:
 • Grażyna Rigall – “Znikające Pudełko” – jak animować dzieci w wieku do 6 lat, jak przy pomocy bardzo łatwego narzędzia rozmawiać z nimi o trudnych przeżyciach;
 • Krzysztof Dziwny Gojtowski, Stowarzyszenie Korkoro – warsztat teatralno-edukacyjny
 • Jacek Gralczyk, Kompas Animacji Społecznej – “Know how” animatora
 • Tomasz Keler -“Strategia rozwoju lokalnego funduszu grantowego – Fundusz Akumulator Społeczny”
 1. Networking i wymiana doświadczeń w postaci grup dyskusyjnych metodą “World Café” oraz prelekcji z dyskusją. Proponowane tematy to:
 • Fundusze lokalne, czyli aktywność społeczna na małą skalę, jak z małych środków robić wielkie rzeczy.
 • Domy sąsiedzkie – pomagać czy wspierać? Jakie działania prowadzić, by nie zatracić dotychczasowej misji – szczególnie w czasach napływu imigrantów.
 • Jak zmierzyć gotowość organizacji do pracy z wolontariuszami?
 • Jak włączać młodzież w działania animacyjne i czy jest to sposób na wsparcie walki z depresją?
 • Jak włączać grupy marginalizowane w działania społeczne? Dostępność w animacji społecznej.

Forum Animacji Społecznej to jedyne takie spotkanie branżowe na Pomorzu, które przeznaczone jest dla animatorek i animatorów społecznych. Tym samym jako organizatorzy pokazujemy jak ważną grupę zawodową stanowią właśnie Ci ostatni.”podkreśla Sokołowska – “ Animacja społeczna to bardzo ważna część życia lokalnych społeczności. W kontekście odpowiadania na potrzeby oddolne, to właśnie animatorzy społeczni bardzo często jako pierwsi je dostrzegają, reagują i inicjują działania. O tym wszystkim opowiemy na naszym drugim spotkaniu.”

Zapraszamy już teraz do rejestracji pod linkiem: https://tiny.pl/98smz

 

Zgłoś społecznika do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w tym roku przyznawana jest w wyjątkowych okolicznościach – w Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Chcemy docenić społeczników i społeczniczki, a także organizacje pozarządowe i darczyńców, którzy działają w naszym mieście.

Znasz osobę lub organizację, którą warto uhonorować? Poniżej informacje, jak to zrobić.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie, oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Nabór do tegorocznej edycji Nagrody, podobnie jak poprzednio, odbywa się w trzech kategoriach:

 • „Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku” – nagroda przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma w Gdańsku swoją siedzibę lub działa na terenie Gdańska, i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku, a jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców;
 • „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela, w formie darowizny (zmiana w stosunku do roku poprzedniego), pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom i mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.
 • „Gdański Społecznik Roku” – nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. Z wnioskiem o przyznanie nagrody w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.

Wnioski o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach można składać:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17)
 • lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 roku, do godz. 17:00. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • W kategorii „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia w formie darowizny
 • W kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” nie może być:
  • wnioskodawcą i nominowanym ta sama organizacja,
  • nominowana organizacja, w której władzach (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) zasiada Prezydent Miasta Gdańska lub jego przedstawiciel;
 • Wnioski nominacyjne podlegają ocenie formalnej;
 • Członkowie Kapituły dokonują zatwierdzenia list nominowanych we wszystkich kategoriach.

How to become a voluteer in Gdansk? Как стать волонтером в Гданьске?

Organizujemy cykl spotkań o wolontariacie dla obcokrajowców.

Znacie kogoś, kto chciałby się włączyć? Dajcie im znać! 👇

 

Always wanted to volunteer but didnt know how to begin?

Then this meeting is for you! 💚💚💚

We will provide you with information that you have to know to became a volunteer and will answer your questions.

Please fill the form if you are planning to come!

 

👉Date and time:

On 22nd of April, 17:00-18:00

👉Place:

European Solidarity Centre, 3 floor, room 3.36

👉Form (required to fill): https://forms.gle/SD8bVgSMmyf1hTCV7

https://www.facebook.com/events/246165944332475/

Вы хотите быть волонтеромно незнаете как начать?

Тогда эта встреча для вас💚💚💚

Мы расскажем обо все что для этого нужно и ответим на ваши вопросы.

Заполните пожалуйста форму если вы планируете прийти!

👉 23 апреля, 15:30

👉 Европейский Центр Солидарности, 3 этажкомната 3.35

👇https://forms.gle/mRSPGaEb5Db6Z51NA 

https://www.facebook.com/events/718476536016121/

Wystartował konkurs na Lokalne Centra Wolontariatu w dzielnicach

Lokalne Centra Wolontariatu to miejsca, w których przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami, organizowane są działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności, promowana jest aktywność społeczna, dające możliwość włączenia się i zapoznania z działaniami wolontariackimi w Gdańsku.

Lokalne Centra Wolontariatu mają na celu zwiększenie potencjału mieszkańców dzielnic w animowanie wydarzeń społecznych i dbania o wspólną przestrzeń, środowisko i innych mieszkańców dzielnicy oraz zwiększenie liczby wolontariuszy działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Zachęcamy do startu w konkursie lokalnych działaczy i działaczki, grupy nieformalne oraz każdego, kto ma pomysł na działania wolontariackie w swojej dzielnicy!

Dokumenty konkursowe

Informacje o Lokalnych Centrach Wolontariatu

Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Wolontariat

Zapraszamy na kolejną gdańską lekcję obywatelską, której tematem będzie wolontariat.

Tym razem posłuchamy sześciorga uczestniczek i uczestników, którzy opowiedzą o swoich działaniach. Dlaczego pomagają? Komu? Jak to zrobili? Czy to trudne? Skąd czerpią siłę i radość?

Prelegentki:

Lena Czapko, Martyna  Janiszek, Lena Czernis, Szkola  Podstawowa nr 5 w Gdańsku

Alina Żmuda Trzebiatowska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Trójmiasto

Joanna Dunajska, Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku

Nina Katka, III LO, szkolne koło Amnesty International

Maria Pyrek, Fundacja Fala Nowej Kultury

Dagmara Adamiak, Fundacja RÓWNiE

 

Konferencję otworzy Monika Chabior, Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska. Dołączy do nas Marcin Gortat, który opowie o znaczeniu wolontariatu.

Prowadzenie Julia Monkiewicz i Igor Dorawa

5 kwietnia 2022 r., godz. 16.00-18.00

www.gdansk.pl 

Przy wsparciu uchodźców wojennych wolontariusze będą potrzebni przez długi czas

Do pomocy w akcji “Gdańsk Pomaga Ukrainie” zgłosiło się ponad 3 500 osób. Od początku istnienia akcji, myślimy o wsparciu uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w sposób ciągły. Konieczność zapewnienia długoterminowego wsparcia dotyczy również wolontariatu – wolontariusze i wolontariuszki. Będziecie potrzebni dorosłym i dzieciom, którzy zmuszeni są na nowo zbudować życie w naszym mieście. Oprócz pomocy akcyjnej oraz przy wolontariacie humanitarnym, potrzebne będzie wsparcie lokalne, w dzielnicach, które pomoże nowym mieszkańcom zintegrować się i poczuć u siebie.

Przykładem takich działań, które już dzieją się w Gdańsku jest grupa #sąsiadpomaga Wrzeszcz Górny i Aniołki prowadzona prze Fundację RC, w ramach której uchodźcy i uchodźczynie mogą uzyskać informację o lokalnym wsparciu, dowiedzieć się, jak poznać Gdańsk oraz poznać nowych sąsiadów. Wszystkie spotkania odbywają się w językach polskim oraz ukraińskim.

Stowarzyszenie Magnolia z Osowej prowadzi z kolei kursy języka polskiego jako obcego w ramach akcji “Polski (nie)obcy”. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia języka polskiego uczą się dorośli i dzieci. Działa także grupa wspierająca edukacyjnie osoby z doświadczeniem migracji. Kursy języka polskiego oraz integrację z zakresie działań z mieszkańcami prowadzi także Stowarzyszenie Waga z Biskupiej Górki. W Wadze działa również Lokalny Punkt Pomocy Rzeczowej, gdzie uchodźczy otrzymać mogą informację oraz niezbędną pomoc rzeczową.

To jedynie przykłady bardzo wielu działań, które mają miejsce w gdańskich dzielnicach.  Lokalne Punkty Rzeczowe prowadzą Dom Sąsiedzki Zakopianka, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej wspólnie z Radą Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce oraz Gdańskim Ratuszem Oruńskim, Fundacja RC, Stowarzyszenie im. Brata Alberta koło gdańskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowo i Dom Sąsiedzki, PSONI koło Gdańsk oraz Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze.

W dalszym ciągu zachęcamy do zapisywania się do bazy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Wystarczy wypełnić formularz, w którym opisać należy, jak można pomóc. Co można zaoferować i jakie informacje zawrzeć w formularzu?

 1. Wsparcie psychologiczne dla uchodźców
  języki, jakimi się posługujesz
  informacja, czy zajmujesz się tym zawodowo, czy studiujesz psychologię (jeśli nie, to nie szkodzi 😊)
 2. Zakwaterowanie
  ile osób możesz zakwaterować?
  na jak długo?
  kiedy możesz zacząć?
 3. Tłumaczenie
  jakie języki znasz?
  czy jesteś tłumaczem przysięgłym? (jeśli nie, to nie szkodzi 😊)
 4. Opieka nad dziećmi
  chcesz pomóc w opiece nad dziećmi w swoim domu czy w placówce?
 5. Inna pomoc wolontariacka
  daj znać, jak możesz wesprzeć akcję Gdańsk Pomaga Ukrainie
  będziemy potrzebować pomocy w placówce przy zbiórce, transportów (zarówno autami osobowymi, jak i większymi busami)

Formularz znaleźć można na stronie RCWG

Źródła zdjęć:

Fb. Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7

Fb. Fundacja RC

Gdańsk Pomaga Ukrainie

Uwaga! Zmiana terminów spotkań grup roboczych przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu

W związku z zaangażowaniem w akcję Gdańsk Pomaga Ukrainie zdecydowaliśmy o przełożeniu spotkań grup roboczych działających przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Wspólnie z nami w działaniach codziennie udział biorą setki wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Chcemy, aby istotne dla Gdańska rozwiązania powstawały przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych osób i organizacji. Obecnie nasz wysiłek skierowany został tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Zmieniły się również priorytety Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Grupy ds. karty wolontariusza, certyfikacji kompetencji wolontariuszy, certyfikacji organizacji oraz ogrodów społecznych wznowią swoje działania w połowie kwietnia. Wrócimy do działań grup z nową energią, ale też bogatsi o aktualne doświadczenia. Aktualnie w praktyce przekonujemy się się, że bez nas nie działa.

Wolontariusze i wolontariuszki wspierają osoby uciekające przed wojną w Ukrainie

Tłumaczą, udzielają informacji, kierują ruchem osób przybywających do punktów pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. To tylko niektóre z zadań, jakie wykonują wolontariusze i wolontariuszki w ramach akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie.

Już w pierwszym dniu wybuchu wojny w całej Polsce zaczęły organizować się tysiące osób, chętnych pomóc Ukrainkom i Ukraińcom. Szybko powstały grupy nieformalne, a także grupy skupione wokół organizacji pozarządowych. Już w pierwszym dniu akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie liczba chętnych do pomocy liczba osób chętnych do pomocy przekroczyła oczekiwania organizatorów – zgłosiło się ponad 3000 osób. Chętni do pomocy nadal się rejestrują. Oferta kierowana jest do nich zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wolontariusze potrzebni będą dopóki nie ustabilizuje się sytuacja, co oznaczać może ich zaangażowanie przez długi okres czasu. Tak liczna grupa to zatem wielki zasób. Pomoc wolontariuszy na bieżąco koordynuje Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Po dwóch tygodniach trwania wojny w punkcie przy ul. Dolna Brama 8 pracuje równocześnie kilkadziesiąt wolontariuszy i wolontariuszek. Inni pomagają w punktach przy ul. Kołobrzeskiej 81 oraz Traugutta 29.

Istotna dla organizacji pomocy w Gdańsku jest współpraca pomiędzy wolontariuszami i miejskimi instytucjami. Wolontariusze pełnią zatem swoją rolę w ramach miejskiego systemu pomocy, zajmując się specjalnie przypisanymi im zadaniami.

Organizację pracy wolontariatu dobrze oddają punkty, które zawieszone zostały na ścianie pokoju wolontariuszy przy Dolnej Bramie:

 1. Witaj w Biurze Wolontariatu!
 2. Kurtkę zostaw na wieszaku
 3. Uzupełnij Porozumienie o wolontariacie
 4. Wpisz się na listę obecności
 5. Poproś o identyfikator: podaj swoje imię oraz język
 6. Weź zieloną koszulkę – w rogu pod oknem
 7. Skontaktuj się z koordynatorem
 8. Woda i przekąski są ogólnodostępne w biurze
 9. Jeśli potrzebujesz odpocząć – w biurze są leżaki
 10. Dzięki, że jesteś!

Swoją rolę pełnią również organizacje pozarządowe, świadcząc specjalistyczne usługi. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA realizuje wsparcie psychologiczne, Fundacja Dr Clown przyjęła rolę opieki nad dziećmi, których rodzice załatwiają formalności w punkcie przy ul. Dolna Brama 8. Inne organizacje, takie jak Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym wspierają przybywające osoby z niepełnosprawnościami. Fundacja RC i Stowarzyszenie Morena organizują spotkania integracyjne i informacyjne. To jedynie przykłady zaangażowania III sektora. Inicjatyw jest dużo więcej. Organizacje społeczne cały czas odpowiadają na bieżące potrzeby uchodźców i uchodźczyń, a także włączają ich w lokalne życie dzielnic.

Nie wiemy, jak długo trwać będzie wojna w Ukrainie, a tym samym, jak długo potrzebne będzie wsparcie społeczne. Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska wykonują bardzo dużą pracę, pokazując, że zostaliśmy Europejską Stolicą Wolontariatu nie bez powodu. Wprawdzie radosne obchody roku ESW 2022 zeszły na drugi plan, Europejska Stolica Wolontariatu dzieje się jednak oddolnie i w praktyce. Szacujemy, że w Gdańsku działa w tej chwili prawie 2 000 wolontariuszy i wolontariuszek. Dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek widzimy, że bez nas nie działa.

 

Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl