Za nami 2. Pomorskie Forum Wolontariatu – czyli energia wolontariuszy i koordynatorów w czystej postaci! Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się w tak zacnym gronie, aby podsumować dotychczasowe działania, wymienić się dobrymi praktykami i zastanowić nad przyszłymi akcjami.
Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie w tematyce wolontariatu o charakterze edukacyjnym, sieciującym i inspirującym, organizowane w szczególnym dla nas roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Jako Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami po raz kolejny stworzyliśmy przestrzeń spotkań dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.
W tym roku w piątek (2.12) w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności  gościliśmy:
  • 107 uczestników
  •  15 prelegentów i trenerów
W wydarzenie zaangażowane było 12 wolontariuszy. Zorganizowane zostały 3 różnorodne warsztaty, które posłużyły wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Tematy przeprowadzonych warsztatów to:
  • Wellbeing w pracy koordynatora i wolontariusza – jak zadbać o siebie w pomaganiu innym?
  • Moja motywa(k)cja – budowanie własnych zasobów w oparciu o aktywność wolontariacką.
  • Jak organizować dobry wolontariat w mieście i na wsi? Narzędziownik koordynatora.
W trakcie debaty „Pomorskie Barwy Wolontariatu” prześledzili drogę wolontariatu w Gdańsku i na Pomorzu na tle nowo kształtującego się ustroju i kultury obywatelskiej społeczeństwa polskiego od początków lat 90. XX wieku do teraźniejszości. Nie zabrakło refleksji nad czasem pandemii oraz kryzysu uchodźczego, a także aktualnych działań w ramach inicjatywy Gdańsk Pomaga Ukrainie.

Zdjęcia autorstwa Oleny Chumakovej (https://chumakova.pro/)