Droga Gdańska do tytułu

 

 

Zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdańska w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego od zawsze było jednym z najwyższych w skali kraju. Zostało ono dostrzeżone na arenie międzynarodowej, czego wynikiem było przyznanie nam tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Jest on z jednej strony wyróżnieniem za dotychczasowe działania, a z drugiej motywacją do dalszego rozwoju. To także impuls do podejmowania kolejnych działań w obszarze wolontariatu w mieście.

Konkurs, w którym Gdańsk zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu, składał się z trzech etapów: złożenia aplikacji, przygotowania filmu pokazującego zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy oraz prezentacji miasta (która odbyła się 22 października 2020 roku). Na tej podstawie jury uznało, że to właśnie Gdańsk ma zostać Europejską Stolicą Wolontariatu w 2022 roku, co ogłoszone zostało 5 grudnia 2020 roku. O tytuł ubiegały się również Madryt (Hiszpania), Izmir (Turcja) oraz Gorizia (Włochy).

 

 

Wsparcie Miasta Gdańska i moc zaangażowania mieszkańców – to naturalne połączenie doprowadziło do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Gdańsk był, jest i będzie gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych na arenie międzynarodowej.

Wolontariat jest bardzo ważnym elementem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Gdańsk doskonale o tym wie, bo miasto bez nas, wolontariuszek i wolontariuszy, po prostu nie działa.