Czym jest Europejska Stolica Wolontariatu

 

 

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest od 2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). Decyzję o tym, która gmina zostanie Europejską Stolicą Wolontariatu, podejmuje międzynarodowe jury składające się z kluczowych osobistości związanych z wolontariatem reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, a także instytucje Unii Europejskiej. Zwycięzca ogłaszany jest podczas ceremonii organizowanej przez Europejskie Centrum Wolontariatu i obecną stolicę w okolicach 5 grudnia każdego roku, czyli Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznawany jest, aby docenić to, co dana gmina robi w obszarze wolontariatu, ale także, aby inspirować do dalszego rozwoju. Ważnym elementem konkursu jest również dzielenie się dobrymi praktykami z innymi gminami – na przykład organizując wizytę studyjną i pokazując funkcjonujące już rozwiązania.

Poprzednie Europejskie Stolice Wolontariatu to:

  • Barcelona EVCapital 2014
  • Lizbona EVCapital 2015
  • Londyn EVCapital 2016
  • Sligo EVCapital 2017
  • Aarhus EVCapital 2018
  • Koszyce EVCapital 2019
  • Padwa EVCapital 2020
  • Berlin EVCapital 2021

Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV)

Europejskie Centrum Wolontariatu (The Centre for European Volunteering) to europejska sieć ponad 60 organizacji zajmujących się promocją i wsparciem wolontariuszy oraz wolontariatu w Europie na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym. Za pośrednictwem sieci organizacje mają okazję współpracować ze sobą. CEV zajmuje się rzecznictwem, dzieleniem się wiedzą oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów. W ramach CEV osoby i organizacje działające w obszarze wolontariatu i społeczeństwa obywatelskiego dzielą się, uczą i inspirują siebie nawzajem. W ten sposób CEV jako wsparcie dociera do wielu tysięcy wolontariuszy i organizacji wolontariackich w Europie.