11 Forum Inicjowania Rozwoju. Forum Wolontariatu Pracowniczego za nami! Ta inicjatywa to zawsze świetna okazja do cennej wymiany doświadczeń. We wtorek (8.11) w przestrzeni Olivia Business Centre wspólnie z przedstawicielami biznesu, ośrodków akademickich i organizacji społecznych rozmawialiśmy o rozwoju działań wolontariackich i wzroście ich znaczenia w ostatnich latach.
W „Okrągłym stole dla wolontariatu pracowniczego” wzięli udział Patrycja Zbytniewska (Fundacja LPP), Dorota Sobieniecka-Kańska, (Gdański Klubu Biznesu), Michał Gąsiorowski (Fundacja Santander Bank Polska), Alicja Skonieczna, (InvestGDA), Izabela Dyakowska (Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego), Marianna Sitek-Wróblewska (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej), Andrzej Kowalczys (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) oraz Dawid Jastrzębski (Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku). Tematem spotkania była rola wolontariatu pracowniczego w rozwoju społeczności lokalnych.
Uczestnicy Okrągłego Stołu przygotowali listę rekomendacji międzysektorowych dla rozwoju wolontariatu pracowniczego – dokument zostanie przekazany Prezydent Aleksandrze Dulkiewicz. 11. Forum towarzyszyły także warsztaty poświęcone m.in. angażowaniu pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju czy konstruowaniu ofert wolontariatu dla biznesu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, owocną dyskusję i spotkanie, które uświadomiło ogromne znaczenie wolontariatu w działaniach międzysektorowych.
__________________
Forum stanowiło element obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022, CEV – Centre for European Volunteering