Drogie organizacje, serdecznie zachęcamy Was do przyjęcia poniższego zaproszenia:

„Tradycją współpracy gdańskich organizacji pozarządowych i Miasta Gdańsk jest doroczne plenarne spotkanie, poświęcone dyskusji o kształcie współpracy i budowaniu wzajemnych relacji. W tym roku spotkamy się po raz drugi, tym razem w formie oczekiwanej od dawna, czyli bezpośrednio.

Ważnym podmiotem kreującym współpracę w Gdańsku jest Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (GROP), składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych. W dniu 19 listopada 2022 r. przeprowadzone zostaną wybory nowego składu GROP oraz głosowania związane z udzieleniem rekomendacji przedstawicielom gdańskich organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających złożone przez organizacje oferty.

Ostatnie dwa lata są „dziwne”, pandemia pozamykała nas w domach i komputerach, ograniczyła spotkania do małych grup. Jednak aktywność zaangażowanych osób w pracę organizacji pozarządowych nie zmalała, a przed społecznikami stanęły nowe zadania i wyzwania – pomoc Uchodźcom z Ukrainy. Pandemia i napływ osób potrzebujących pomocy z Ukrainy pokazały jak bardzo potrzebni są wolontariusze, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym.

Wielkie wyzwania zbiegły się ze świętowaniem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu przyznanej naszemu Miastu na rok 2022.

Dlatego mamy nadzieję, że spotkamy się w licznym gronie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym zarządów organizacji, wolontariuszek i wolontariuszy, członkiń i członków, pracowniczek i pracowników, aby porozmawiać o planach na przyszłość i wybrać reprezentantki i reprezentantów gdańskich organizacji.”

Podpisane: zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior oraz przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych Beata Matyjaszczyk.

Zadeklaruj swój udział w spotkaniu wypełniając formularz dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzfj9ZYcaKV9Jlv2nDJnMpPRUM1BPTFY2OFVJNjAyNzQ2WkVQRzVSNUc5Ti4u

Program wydarzenia, regulamin wyborów, w tym instrukcja zgłaszania oraz wzory upoważnień dla kandydatów/ek dostępne są tutaj: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zaproszenie-na-plenarne-spotkanie-gdanskich-ngo,a,230618

Zapraszamy!