Serdecznie zapraszamy na Pomorskie Forum Wolontariatu – już 2 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności.
Pomorskie Forum Wolontariatu to międzysektorowe spotkanie w tematyce wolontariatu o charakterze edukacyjnym i sieciującym, organizowane w szczególnym dla nas roku, kiedy to Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z partnerami po raz kolejny tworzy przestrzeń spotkania dla praktyków i sympatyków wolontariatu, która posłuży czerpaniu z dobrych praktyk wolontariatu oraz dyskusji o kierunkach rozwoju tej gałęzi sektora pozarządowego.
Pomorskie Forum Wolontariatu powstało z intencją wspierania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Zaproszenie na Forum kierujemy przede wszystkim do środowiska pomorskich wolontariuszy i organizatorów wolontariatu: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, placówek kulturalnych, szkolnych kół wolontariatu, ale także do wszystkich mieszkańców Pomorza działających społecznie w grupach nieformalnych na rzecz dobra wspólnego i zainteresowanych tematyką wolontariatu.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.
W programie zaplanowana została debata oraz sesja dobrych praktyk jako forum prezentacji pomorskich doświadczeń wolontariackich, wymiany opinii i inspiracji ku przyszłym ścieżkom rozwoju. Organizatorzy przygotowali również cykl praktycznych warsztatów, które posłużą wzmacnianiu potencjału kompetencyjnego pomorskich wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu. Nie zabraknie również miejsca na spotkania, rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.
Bądźcie i korzystajcie z wydarzenia razem z nami, bo przecież #BezNasNieDziała
Formularz do zapisów https://tiny.pl/wwv6l
PS. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie konkursu „Aktywni w mieście”, który w szczególnym dla Gdańska roku ESW nosi nazwę „Aktywni w Europejskiej Stolicy Wolontariatu”. To świetna okazja, aby wyróżnić aktywnych wolontariuszy, koordynatorów, organizacje, firmy, kluby, grupy czy rodziny wolontariackie z Waszego otoczenia!
Szczegóły wraz z wnioskiem konkursowym dostępne na stronie: