Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu – zmiana terminu wydarzenia

Z przykrością informujemy, że ze względu na kwestie organizacyjne zmuszeni jesteśmy przełożyć termin „Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu”
Nowy termin wydarzenia podamy już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na w mediach społecznościowych oraz strony evcgdansk.pl – to właśnie tam podawać będziemy wszystkie aktualności.

 

Zapraszamy do udziału w Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu, które odbędzie w dniach 30 czerwca-2 lipca w Gdańsku.

W skład wydarzenia wchodzą trzy Fora Wolontariatu:

  • Forum Wolontariatu Senioralnego – 30 czerwca, godz. 10.00-15.00
  • Forum Wolontariatu Pracowniczego – 1 lipca, godz. 10.00-16.00
  • Pomorskie Forum Wolontariatu – 2 lipca, godz. 10.00-16.00

miejsce: Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, dziedziniec Farenheita

Celem wydarzenia jest szerzenie idei wolontariatu jako świadomej postawy społecznej, pokazanie różnorodności wolontariatu oraz jego międzypokoleniowego charakteru.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Fundacje Inicjowania Rozwoju Up Foundation.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli posłuchać wyjątkowych debat oraz wziąć udział w ciekawych i rozwijających warsztatach.

Pomorskie Forum Wolontariatu Senioralnego to wydarzenie mające na celu pokazanie, że tematyka wolontariatu jest ważna w każdym wieku. Wiele osób uważa, że będąc seniorem, nie można zostać wolontariuszem. A to jest błędne myślenie – dlatego chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na tematykę wolontariatu senioralnego. Tym bardziej, że w województwie pomorskim, aktywność seniorów jest na naprawdę wysokim poziomie. Począwszy od pracy z dziećmi, zwierzętami, przez hospicja, kluby dzielnicowe i senioralne po rady seniorów i konwenty senioralne. Warto podkreślać znaczenie i rolę, którą pełnią seniorzy-wolontariusze. W trakcie Pomorskiego Forum Wolontariatu Senioralnego zaprezentowane zostaną dobre praktyki, doświadczenia oraz najnowsze badania. Prelegentami wykładów będą przedstawiciele sektora oraz wolontariusze na co dzień działający w tematyce senioralnej jak i sami seniorzy, którzy na swoich przykładach odniosą się do tematyki Forum.

Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego to wydarzenie o zasięgu regionalnym. Forum ma na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego z obszaru całego Pomorza w tym pracodawców oraz pracowników w aktywność wolontariacką, poprzez promowanie idei i wdrażanie dobrych praktyk wolontariatu pracowniczego w firmach, wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników jako wolontariuszy, zachęcenie do podejmowania działań społecznych oraz promowanie postawy społeczeństwa obywatelskiego. Forum ma charakter edukacyjno – sieciująco – inspirujący.

Pomorskie Forum Wolontariatu to projekt o zasięgu regionalnym, mający na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców Pomorza, wolontariuszy, organizacji pozarządowych i otoczenia wolontariatu w aktywność wolontariacką. Między innymi poprzez promowanie idei, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariatu oraz wzmacnianie potencjału kompetencyjnego wolontariuszy, animatorów i koordynatorów wolontariatu poprzez zorganizowanie przestrzeni do spotkania o tematyce wolontariatu. Forum ma charakter edukacyjno-sieciująco-inspirujący. Forum polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1-dnioweego wydarzenia nt. wolontariatu o zasięgu wojewódzkim, która wchodzić będzie w skład pn. „Forum Europejskiej Stolicy Wolontariatu”, odbywającej się Gdańsku – stolicy woj. pomorskiego i  Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Bezpośrednim adresatem i odbiorcami zadania będą wolontariusze, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje publiczne, grupy nieformalne działające społecznie na rzecz dobra wspólnego i inne podmiotu zaangażowane w działania wolontariackie, jak również osoby i środowiska zainteresowane tematyką wolontariatu oraz media, które chcemy zainteresować tematykę wolontariatu. Pośrednimi odbiorcami będzie szeroko rozumiana społeczność Pomorza, która będzie odbiorcą działań realizowanych przez wolontariuszy i organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami.

Zapisy odbywają się poprzez formularze rejestracyjne:

Pomorskie Forum Wolontariatu Senioralnego

Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego

Pomorskie Forum Wolontariatu