Debaty, dyskusje panelowe związane z wartościami i przyszłością wolontariatu w poszczególnych krajach, wymiana dobrych praktyk, a także prezentacje kandydatów do #EVCapital2024 – tak przedstawiał się program drugiego dnia Kongresu Europejskiego Centrum Wolontariatu. 

 

Hasło „Wartości wolontariatu” stało się motywem przewodnim drugiego dnia Kongresu. Podczas spotkania w Europejskim Centrum Solidarności przedstawiciele poszczególnych organizacji rozmawiali na temat różnic w profilach działań w zależności od kraju. W międzyczasie jedna z grup odwiedziła siedzibę Fundacji Twoja Rola, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć dobre praktyki w pracy wolontariackiej na rzecz osób z różnymi problemami. W drugiej połowie dnia podczas warsztatu „Inear” Inclusion, Equality and Rights in Volunteering przedstawiciele polskich organizacji i inicjatyw (Rodziny bez Granic, Ochotnicy Warszawscy, Stowarzyszenie Waga oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku) prezentowali uczestnikom zgromadzonym w auli Europejskiego Centrum Solidarności swoje działania oraz opowiadali o projektach pomocowych, takich jak inicjatywa Gdańsk Pomaga Ukrainie.

W Kongresie biorą udział reprezentanci z ponad 15 krajów. To praktycy organizacji pozarządowych, koordynatorzy wolontariatu, a także przedstawicieli urzędów miast, które działają na rzecz wolontariatu. To cenna obserwacja, że są ośrodki, w których istnieją specjalne jednostki nie tylko na poziomie lokalnym, ale też krajowym, które pracują na rzecz wolontariatu. W Polsce jeszcze czegoś takiego nie ma. Kongres daje możliwość poznawania i odkrywania dobrych praktyk w innych krajach

— mówi Szymon Knitter z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Lwów czy Trydent? Do jakiego miasta powędruje tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu w 2024? Na zakończenie drugiego dnia debat, warsztatów i rozmów w ramach trwającego #CEVcongress2022 reprezentacje wolontariackie z Ukrainy i Włoch przedstawiły swoje kandydatury. Werdykt poznamy 10 grudnia 2022, podczas ceremonii wieńczącej rok gdańskiej #EVCapital2022. Kibicujemy obu ośrodkom i ich dzielnym wolontariuszom. Poprzez udział w konkursie udowodniają, że wolontariat jest istotnym elementem europejskich społeczności.

#CEVcongress2022  #EVCapital2022

CEV – Centre for European Volunteering