Wspólnie z Fundacją RC zapraszamy na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej

Wspólnie z Fundacją RC zapraszamy na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej. Wydarzenie jest częścią programu Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

W sobotę 21 maja br. w godzinach 10:00-21:00 na dziedzińcu Fundacji RC przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku po raz drugi spotkają się animatorki i animatorzy społeczni z całego Pomorza. Tym razem tematem przewodnim jest człowiek i jego rola w animacji społecznej. Poruszona zostanie kwestia wyzwań, w których obliczu staje animator właśnie jako człowiek. Przyjrzymy się, jak budowane są więzi z odbiorcami, poznamy przykłady zaangażowania oddolnego oraz ich wpływ na zmianę społeczną.

Wybór takiego tematu jest nieprzypadkowy. Został on wypracowany podczas wielu konsultacji z animatorkami i animatorami społecznymi w ramach grup roboczych. Człowiek jest bowiem podstawą, na której opiera się koncepcja animacji społecznej. Zarówno pod kątem człowieka jako odbiorcy działań, ale także człowieka jako tego, który te działania inicjuje.” – wyjaśnia Małgorzata Sokołowska, koordynatorka projektu Pomorska Animacja Społeczna 2.0 przy Fundacji RC. – “Jak nigdy przedtem ostatnie lata pokazały, jak bardzo animatorzy społeczni muszą szybko i sprawnie reagować na potrzeby społeczności. Podczas forum poznamy ich zmagania i trudy, ale przede wszystkim sukcesy w kontekście prowadzonych inicjatyw.”

Co w programie?

Organizatorzy zaplanowali panele dyskusyjne, przykłady działań oraz warsztaty. Bardzo ważną wytyczną budowania programu wydarzenia było zostawienie przestrzeni na interakcje w formie networkingu i integracji. Co zatem spotka uczestników II Pomorskiego Forum Animacji Społecznej?

 1. Panele dyskusyjne
 • Animacja w czasach kryzysu – czy animacja może mieć realny wpływ na zmianę społeczną? Paneliści przedstawią różne inicjatywy przeprowadzone w mieście oraz na wsi i na ich przykładzie omówią rolę animacji społecznej wobec napływu nowych mieszkańców ze wschodu.
 • Współpraca pomiędzy NGO a środowiskiem biznesowym w kontekście animacji społecznej? Zaproszeni przedstawiciele biznesu opowiedzą, w jaki sposób wspierają animatorów społecznych, jak również spróbują odpowiedzieć na pytania czy przypadkiem sami nie stają się animatorami. Podjęty zostanie także temat CSR-u (społecznej odpowiedzialności biznesu) i na przykładzie konkretnych inicjatyw paneliści przedstawią różne modele współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 1. Przykłady działań oraz inicjatyw wychodzących do ludzi w różnych kontekstach. Z prezentacjami wystąpią:
 • Dom Sąsiedzki Alternatywy 5 z Sopotu
 • Stowarzyszenie 180 stopni z Gdańska
 • Spółdzielnia Socjalna Zeroban z Gdańska
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych/Akumulator Społeczny)
 • Animatorki społeczne z Wyspy Sobieszewskiej, z Pucka i z Porębia
 1. Warsztaty kreatywne oraz edukacyjne:
 • Grażyna Rigall – “Znikające Pudełko” – jak animować dzieci w wieku do 6 lat, jak przy pomocy bardzo łatwego narzędzia rozmawiać z nimi o trudnych przeżyciach;
 • Krzysztof Dziwny Gojtowski, Stowarzyszenie Korkoro – warsztat teatralno-edukacyjny
 • Jacek Gralczyk, Kompas Animacji Społecznej – “Know how” animatora
 • Tomasz Keler -„Strategia rozwoju lokalnego funduszu grantowego – Fundusz Akumulator Społeczny”
 1. Networking i wymiana doświadczeń w postaci grup dyskusyjnych metodą “World Café” oraz prelekcji z dyskusją. Proponowane tematy to:
 • Fundusze lokalne, czyli aktywność społeczna na małą skalę, jak z małych środków robić wielkie rzeczy.
 • Domy sąsiedzkie – pomagać czy wspierać? Jakie działania prowadzić, by nie zatracić dotychczasowej misji – szczególnie w czasach napływu imigrantów.
 • Jak zmierzyć gotowość organizacji do pracy z wolontariuszami?
 • Jak włączać młodzież w działania animacyjne i czy jest to sposób na wsparcie walki z depresją?
 • Jak włączać grupy marginalizowane w działania społeczne? Dostępność w animacji społecznej.

Forum Animacji Społecznej to jedyne takie spotkanie branżowe na Pomorzu, które przeznaczone jest dla animatorek i animatorów społecznych. Tym samym jako organizatorzy pokazujemy jak ważną grupę zawodową stanowią właśnie Ci ostatni.”podkreśla Sokołowska – “ Animacja społeczna to bardzo ważna część życia lokalnych społeczności. W kontekście odpowiadania na potrzeby oddolne, to właśnie animatorzy społeczni bardzo często jako pierwsi je dostrzegają, reagują i inicjują działania. O tym wszystkim opowiemy na naszym drugim spotkaniu.”

Zapraszamy już teraz do rejestracji pod linkiem: https://tiny.pl/98smz