CZYM JEST FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ STOLICY WOLONTARIATU?

FUNDUSZ EUROPEJSKIEJ STOLICY WOLONTARIATU skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Gdańska, wspiera inicjatywy wspomagające rozwój i szerzenie idei wolontariatu.  
Jego celem  jest wzmocnienie i upowszechnianie idei wolontariatu wśród mieszkańców Gdańska, pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do działań wolontariackich oraz wzmacnianie jego potencjału.
  • W ramach funduszu można ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw w wysokości max. 700 złotych.
  • Grupa składająca wniosek musi składać się z 5 osób, w tym pełnoletniego lidera grupy.
  • Projekty można realizować w terminie od 01.04.2022 do 25.12.2022
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin naboru: 14.02.-14.03. do godz. 16:00
Szczegółowy harmonogram – cz. VII regulaminu
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku:
  • osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest od pon. do pt. w godz. 10:00-16:00)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esw@wolontariatgdansk.pl , przy czym:
*wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznym podpisem lidera.
*w tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant FESW”.
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

plac Solidarności 1/3.27

80-863 Gdańsk

*z dopiskiem: Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
KOORDYNATOR: Marta Kurek
TEL. 58 772 42 17

Dokumenty konkursowe FESW

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Gdańska.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.