Europejskie Centrum Wolontariatu zaprasza na kolejny webinar z cyklu INEAR

Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV), czyli instytucja zajmująca się rozwojem i promocją wolontariatu w Europie, zaprasza na kolejny webinar z cyklu INEAR (Inclusion, Equality and Rights in Volunteering). Spotkania poświęcone są zagadnieniom związanym z włączeniem społecznym, równością oraz prawami w wolontariacie. Prowadzone są w języku angielskim.

Najbliższy webinar planowany jest na 22 czerwca i weźmie w nim udział, m.in., Michał Zorena z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Gdańska.

Szczegółowy program:

13:45 – 14:00 Login
14:00 – 14:10 Opening by CEV Director Gabriella Civico
14:10 – 14:30 Technical briefing and introduction to the agenda and BEV 2030 Chapter
“Appreciation of Contribution”
14:30 – 15:00 Michał Zorena, Department of Social Development, City Hall in Gdansk – Societal
Challenges and Communication – public recognition
15:00 – 15.30 Caillum Hedderman, WOSM – Beyond Service Delivery – contribution of volunteering
to achieving the SDGs
15:30 – 15:45 BREAK
15:45 – 16:15 Michel Lefranc, France Benevolat & CEV Board Member – Validation of Learning –
The role of Volunteer Centres – UPVAL Erasmus Plus project
16:15 – 16:45 Marguerite Minani – Research and Measurement – UNV knowledge portal
16:45 – 17:00 Closing, feedback and next steps

Zapraszamy do udziału. Rejestracja odbywa się poprzez formularz.

Szczegółowe informacje.