Dołącz do kongresu „Solidarni w rozwoju-Aktywni na rzecz rozwoju”

Społeczeństwo – solidarność – rozwój – wspólnota – demokracja w czasach permanentnego kryzysu to hasła tegorocznego kongresu “Solidarni w rozwoju – Aktywni dla rozwoju”, który odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
🔸 Czy aktywność obywatelska jest dla nas rezerwuarem demokratycznego działania?
🔸 Czy i czego nauczyły nas dotychczasowe kolektywne doświadczenia pomagania?
🔸 Czego nauczyła nas pandemia, a czego obecny kryzys uchodźczy?
🔸 Czy i jak zarządzać aktywnością obywatelską? Czego nauczyła samorząd?
🔸 W jaki sposób budujemy polski i europejski kapitał wspólnotowy?
Podstawowym pytaniem o demokrację, staje się, pytanie o kondycję, w jakiej znajdujemy się jako społeczeństwo, a także pytanie, w jaki sposób w demokracji uczestniczymy.
Celem kongresu jest zatem wypracowanie rekomendacji na przyszłość, które mogą stać się podstawą do wprowadzenia zmian ustawowych, systemowych oraz społecznych, w tym zmian w obszarze uregulowań ustawowych i rozwiązań samorządowych.
W wydarzeniu można wziąć udział stacjonarnie lub online.
Szczegółowe informacje oraz bezpłatna
PROGRAM:
 12 września
▪ 10:00-10:15 Otwarcie Kongresu Solidarni w Rozwoju
▪ 10:15-12:00 Sesja plenarna: Aktywność obywatelska i demokratyczne działanie. Czego się uczymy?
▪ 12:15-14:15
Sesja 1: Prawa człowieka i kryzys humanitarny
Sesja 2: Sprawczość / podmiotowość społeczeństwa w działaniu.
▪ 12:15-14:15
Warsztat 1: UX design dla wolontariatu
Warsztat 2: 20-lecie GROP (od samoorganizacji do reprezentacji)
▪ 14:15-15:00 Przerwa
▪ 15:00-17:00 Sesja plenarna: Czy wolontariat zawsze jest działaniem społecznym?
▪ 17:00 Artystyczne zakończenie dnia
 13 września
▪ 10:00-12:00 Sesja plenarna: Ustawa o pożytku i wolontariacie 20 lat później
▪ 12:00-13:30 Sesja: Grupy nieformalne jako nowa forma organizacji społecznej
▪ 12:00-13:30 Warsztat: Okrągły Stół Ekonomii Społecznej
▪ 13:30-14:00 Przerwa
▪ 14:00-15:30 Seminarium Fundacji Batorego
▪ 15:30-17:00 Sesja zamykająca: Czy możliwe jest zinstytucjonalizowanie energii społecznej?
Wydarzenie organizowane jest w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji oraz obchodów Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.
Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Open Eyes Economy Summit, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Partner: Fundacja im. Stefana Batorego