Wystartował konkurs na Lokalne Centra Wolontariatu w dzielnicach

Lokalne Centra Wolontariatu to miejsca, w których przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami, organizowane są działania społeczne na rzecz lokalnej społeczności, promowana jest aktywność społeczna, dające możliwość włączenia się i zapoznania z działaniami wolontariackimi w Gdańsku.

Lokalne Centra Wolontariatu mają na celu zwiększenie potencjału mieszkańców dzielnic w animowanie wydarzeń społecznych i dbania o wspólną przestrzeń, środowisko i innych mieszkańców dzielnicy oraz zwiększenie liczby wolontariuszy działających na rzecz swojej lokalnej społeczności.

Zachęcamy do startu w konkursie lokalnych działaczy i działaczki, grupy nieformalne oraz każdego, kto ma pomysł na działania wolontariackie w swojej dzielnicy!

Dokumenty konkursowe

Informacje o Lokalnych Centrach Wolontariatu