Kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie. Jak reagować i wzmacniać społeczeństwo poprzez wolontariat? Jaka powinna być rola samorządów?

Miasto Gdańsk jako Europejska Stolica Wolontariatu 2022 oraz Europejskie Centrum Wolontariatu zapraszają do udziału w spotkaniu:

Kryzys uchodźczy spowodowany wojną w Ukrainie. Jak reagować i wzmacniać społeczeństwo poprzez wolontariat? Jaka powinna być rola samorządów?

7 czerwca, godz. 14.00-17.00

Wydarzenie on-line w języku angielskim

Jaka powinna być rola samorządów i wolontariuszy w organizacji wolontariatu kryzysowego wobec wydarzeń i konsekwencji wojny w Ukrainie? Zaprosiliśmy sześć europejskich miast: Berlin, Padwę, Koszyce, Braszów, Lublin oraz Gdańsk, aby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Do rozmowy zapraszamy również przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców i mieszkanki.

Program spotkania:

14.00 – 14.15 Welcome

Gabriella Civico, CEV Director & Monika Chabior, Deputy Mayor of Gdansk

14.15 – 14.30 Friedemann Walther, Senate Chancellery Berlin, EVCapital 2021
14.30 – 14.45 Maria Maślak, Deputy Director of the Social Development Department, City of Gdansk
14.45 – 15.00 Roman Dohovic, Plenipotentiary for humanitarian aid to refugees from Ukraine & Miroslav Sambor, Communications Department, City of Kosice, EVCapital 2019
15.00 – 15.15 Ilaria Ferraro, Projects and Training Manager, Volunteer Centre of Padova and Rovigo, EVCapital 2020
15.15 – 15.30 Flavia Boghiu, Deputy Mayor of Brașov
15.30 – 15.45 Anna Szadkowska-Ciężka, Deputy Director of the Participation Office, City of Lublin
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 16.45 Open floor discussion & Invitation to submit best practices for publication
16.45 – 17.00 Conclusion and Thank you

Link do rejestracji: shorturl.at/fpBS1

Link do wydarzenia zostanie przesłany mailowo po zarejestrowaniu do udziału w wydarzeniu.

 

Gdansk the European Volunteering Capital 2022 and Centre for European Voluteering we would like to invite you participate in on-line meeting:

Ukraine Refugee crisis

Response and Resilience through volunteering. What role for Municipalities?

June 7th, 14.00 – 17.00 CET

On-line event in English

We will explore the role of municipalities and volunteers in crisis volunteering in relation to the consequences of the war in Ukraine.

We have invited six European Cities: Berlin, Padova, Kosice, Brașov, Lublin and Gdansk to share their experience. We invite also members of municipalities, NGOs and civil society.

Meeting agenda:

14.00 – 14.15 Welcome

Gabriella Civico, CEV Director & Monika Chabior, Deputy Mayor of Gdansk

14.15 – 14.30 Friedemann Walther, Senate Chancellery Berlin, EVCapital 2021
14.30 – 14.45 Maria Maślak, Deputy Director of the Social Development Department, City of Gdansk
14.45 – 15.00 Roman Dohovic, Plenipotentiary for humanitarian aid to refugees from Ukraine & Miroslav Sambor, Communications Department, City of Kosice, EVCapital 2019
15.00 – 15.15 Ilaria Ferraro, Projects and Training Manager, Volunteer Centre of Padova and Rovigo, EVCapital 2020
15.15 – 15.30 Flavia Boghiu, Deputy Mayor of Brașov
15.30 – 15.45 Anna Szadkowska-Ciężka, Deputy Director of the Participation Office, City of Lublin
15.45 – 16.00 Break
16.00 – 16.45 Open floor discussion & Invitation to submit best practices for publication
16.45 – 17.00 Conclusion and Thank you

Link for registration: shorturl.at/fpBS1

The link to the event will be send in a separate e-mail.