Tag Archive for: grupyrobocze

Uwaga! Zmiana terminów spotkań grup roboczych przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu

W związku z zaangażowaniem w akcję Gdańsk Pomaga Ukrainie zdecydowaliśmy o przełożeniu spotkań grup roboczych działających przy Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Wspólnie z nami w działaniach codziennie udział biorą setki wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Chcemy, aby istotne dla Gdańska rozwiązania powstawały przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych osób i organizacji. Obecnie nasz wysiłek skierowany został tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Zmieniły się również priorytety Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

Grupy ds. karty wolontariusza, certyfikacji kompetencji wolontariuszy, certyfikacji organizacji oraz ogrodów społecznych wznowią swoje działania w połowie kwietnia. Wrócimy do działań grup z nową energią, ale też bogatsi o aktualne doświadczenia. Aktualnie w praktyce przekonujemy się się, że bez nas nie działa.