Europejska Stolica Wolontariatu Gdańsk 2022. Przed nami cały rok wydarzeń

Gdańsk otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 dzięki zaangażowaniu w rozwój wolontariatu i działalności społecznej. Tytuł to jednak również zobowiązanie, aby ze szczególną uwagą rozwijać aktywność społeczną w naszym mieście.

Począwszy od inauguracji roku Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022, działać będziemy w czterech obszarach tematycznych:

 Ludzie i środowisko.

  • Demokratyczne i aktywne społeczeństwo.
  • Aktywni mieszkańcy, dobrze zorganizowany wolontariat.
  • Wolontariat w szkołach i na uczelniach wyższych.

We współpracy z Operatorem programu obchodów Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku zrealizujemy m.in.:  100 000 godzin działań wolontariackich na rzecz Miasta Gdańska, a także uruchomimy mechanizmy, które trwale gwarantować będą rozwój wolontariatu: powstanie Karta Wolontariusza, która będzie komponentem Karty Mieszkańca, a także utworzony zostanie mechanizm certyfikacji kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek oraz organizacji przyjaznych wolontariuszom.

Aby wspierać działania mieszkańców Miasto Gdańsk uruchomi nowe Fundusze: Gdański Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu, Fundusz Ekologiczny oraz Fundusz Tolerancji.

W dzielnicach powstanie dziesięć aktywnych Lokalnych Centrów Wolontariatu, które przybliżą działania mieszkańcom Gdańska.

Czekają nas duże wydarzenia: I Pomorski Campus Wolontariuszy, I Pomorskie Forum Wolontariatu Pracowniczego oraz II Forum Wolontariatu Szkolnego. Powstaną również mapa aktywności wolontariuszy, dostępna platforma e-learningowa, badanie aktywności wolontariackich oraz publikacja.

Działania te możliwe będą dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznikami i społecznikami, a także aktywistami i aktywistkami, którzy będą mogli zgłosić swoje działanie do programu ESW Gdańsk 2022.

Gdańscy działacze i działaczki zaproszeni zostaną również do pracy w ramach grup tematycznych:  grupa ds. karty wolontariusza, grupa ds. certyfikacji kompetencji wolontariuszy, grupa ds. certyfikacji organizacji oraz grupa ds. ogrodów społecznych.

Obchody roku Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022 zakończą się uroczystą Ceremonią Zamknięcia 10 grudnia 2022 r.